Door op 3 maart 2015

Veel bewoners gesproken in Bovenkerk

Damen met vrijwilligers, bestuursleden, fractieleden en wethouder Jeroen Brandes is Mei Li Vos op pad geweest in Bovenkerk.
De uitkomst van  de gesprekken aan de deur die met de bewoners zijn gevoerd wordt over twee weken bekend gemaakt.