Milieu

  • Wij bevorderen energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie, het gebruik van groene stroom en we faciliteren het gebruik van elektrische auto’s door uitbreiding van het aantal oplaadpunten.
  • Wij blijven in overleg met woningbouwcorporaties en particuliere eigenaren over verdere verduurzaming van de woningvoorraad.

Lees meer »