Ondernemers

  • Wij maken het voor (startende) ondernemers makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen, bijvoorbeeld door -tijdelijke- versoepeling van gemeentelijke regels.
  • Wij ondersteunen (startende) ondernemers door samen met hen onnodige belemmeringen weg te nemen en onnodige bureaucratie terug te dringen.
  • Wij bieden een – tijdelijk- sociaal vangnet voor ZZP-ers. ZZP-ers en kleine ondernemers die schuldhulpverlening nodig hebben, worden ondersteund in toekomstige mogelijkheden en kansen op voorzetting van hun bedrijf –op termijn.
  • Wij stimuleren bezitters van leegstaande (kantoor)panden om deze –tijdelijk- ter beschikking te stellen van creatieve jonge ondernemers (start-ups) of andere initiatieven.

Lees meer »